Arbejdsgiver

Mentor – praktisk oplæringMentorordningen er:

      • for medarbejdere, du ansætter i job med løntilskud
      • en starthjælp, der giver større tryghed i jobbet


Ansætter du en førtidspensionist eller fleksjobber i et job med løntilskud, kan der være brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring. Det er helt normalt. Og det er her at mentorordningen kommer ind i billedet.

Oplæring – til medarbejderen er sikker i jobbet
Der er ikke noget fast beløb for, hvor meget du kan få til at en mentor hjælper medarbejderen i gang. Beløbet varierer fra region til region. Er der brug for yderligere støtte, når pengene er brugt, er det virksomheden selv som skal betale.

Mentoren er som regel en af de ansatte i virksomheden. Nogle gange kan det også være en ekstern konsulent. Mentoren hjælper med oplæringen, så medarbejderen får nemmere ved at udfylde det job, han eller hun er ansat i.

Hos Jobcenteret kan du og medarbejderen få mere at vide om mentorordningen og om mulighederne for støtte.


Job med løntilskud til førtidspensionister – Hvad er det?


Til sidens top