Arbejdsgiver

Løntilskud til nyuddannede – isbryderordningenIsbryderordningen er etableret, fordi mennesker med nedsat funktionsevne ikke kan have et studiearbejde under uddannelsen – på grund af den forhøjede SU. Ansætter du en nyuddannet med nedsat funktionsevne, får du:

• Et attraktivt løntilskud  – i helt op til 1 år
• Udbetalt op til halvdelen af medarbejderens bruttoløn
• Tilskud til personlig assistance, hjælpemidler og mindre ændringer af arbejdspladsen
• Et godt indtryk af den ansattes kvaliteter – både fagligt og menneskeligt

Formålet med isbryderordningen er at give mennesker med nedsat funktionsevne mulighed for at få job inden for det område, som deres uddannelse har kvalificeret dem til. Det offentlige kompenserer virksomheden med et attraktivt løntilskud på op til halvdelen af bruttolønnen.Du får samtidig et godt indtryk af, hvordan den nye medarbejder klarer jobbet og fungerer socialt. Og den ansatte får afprøvet sine kvalifikationer. Ikke noget dårligt afsæt for et fremtidigt samarbejde.

Sådan får du løntilskud til den ansatte
For at få løntilskud under isbryderordningen skal den ansatte:

• have taget en uddannelse på mindst 18 måneder
• kunne blive medlem af en arbejdsløshedskasse – men det er ikke et krav
• have afsluttet sin uddannelse for mindre end to år siden
• mangle erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, uddannelsen kvalificerer til
• være indstillet på at arbejde i et praktiklignende job i op til 12 måneder.

Selvom ansættelsesperioden måske kan minde om et praktikophold, skal ansættelsen være på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Løn og arbejdsvilkår skal være beskrevet i en ansættelseskontrakt. I kontrakten skal der også stå, hvor længe Arbejdsformidlingen har bevilget løntilskuddet. Selve ansættelsen aftaler du med den enkelte medarbejder – i samarbejde med handicapkonsulenterne fra AF og de faglige organisationer.

Fra løntilskud til personlig assistance
Har den ansatte brug for personlig assistance, hjælpemidler eller mindre ændringer af arbejdspladsen for at kunne udfylde jobbet, er der også mulighed for at søge om tilskud til det.

Få et ansøgningsskema hos Handicapkonsulenterne fra Arbejdsformidlingen, som også hjælper og rådgiver under hele forløbet.

Personlig assistance – til ansatte i din virksomhed

Til sidens top