Arbejdsgiver

Fortrinsadgang til offentlige job – ansøger er sikker på en samtaleHvis du slår et offentligt job op, kan personer med nedsat funktionsevne få fortrinsadgang. Det betyder, at: 

      • Jobsøgere har krav på en samtale

Du er kun forpligtet til at invitere en jobsøger til samtale, hvis han eller hun er kvalificeret til jobbet – og opfylder de formelle krav til fx uddannelse og kompetencer. Desuden skal jobsøger i ansøgningen have gjort opmærksom på fortrinsadgangen. Fortrinsadgangen gælder alle job i stat, amt og kommune.

Skriftlig redegørelse – hvis du giver afslag
Hvis du ikke ansætter en jobsøger med fortrinsadgang, skal du skrive til Arbejdsformidlingen og begrunde hvorfor – før du ansætter andre. Desuden skal du og AF i samarbejde vurdere, om jobsøger alligevel ikke kan klare jobbet – under en eller anden form.

Men hvorfor sige nej til en velkvalificeret medarbejder med stor energi?
Er de formelle krav først opfyldt, kan den ansatte med den rette træning og støtte udfylde jobbet helt uden problemer. Ofte med større motivation og energi end andre – og statistisk set med færre sygedage. Hvilket mange gange smitter positivt af på resten af virksomheden.

Prøv det...
Det kan være en idé at aftale en virksomhedspraktik på fx et par måneder, hvor I kan se hinanden lidt an. Du får sikkerhed for, at medarbejderen lever op til dine forventninger. Og den ansatte får sikkerhed for at kunne klare jobbet. Da virksomhedspraktikken bliver betalt af det offentlige, koster den ikke virksomheden en krone. Du har derfor alt at vinde ved at byde en topmotiveret og engageret medarbejder velkommen.

Få råd og vejledning
Hos handicapkonsulenterne fra Arbejdsformidlingen, får du masser af gode råd og hjælp til alt det praktiske. Lige fra de administrative forberedelser før en ansættelse – til mulighederne for at få dækket ekstraudgifter og vejledning om de forskellige økonomiske støtteordninger.


Til sidens top