Jobsøger

Ansatte i kørestolDer kan være mange grunde til, at man bruger kørestol. Det kan naturligvis være fordi, man ikke kan gå. Men man kan også have problemer med armene eller lide af generel træthed, fx sclerose. Nogle bruger kun kørestolen som transportmiddel og kan uden problemer sidde på en kontorstol.

Gode råd til arbejdspladsen
Det er ikke svært for virksomheden at have kørestolsbrugere ansat. En række praktiske hensyn gør arbejdspladsen endnu bedre og styrker det sociale samvær:

• Kørestol: Der skal være plads til at vende og dreje.
• Døre: De skal være tilpas brede, så kørestolsbrugeren kan komme igennem. Automatiske døråbnere er et ekstra plus.
• Dørtrin og trapper: De bør nedlægges, medmindre der er en elevator. Det samme gælder løse trapper.
• Toiletter: Der skal være plads til kørestolen, og et håndtag i passende højde, som medarbejderen kan støtte sig til. Døren til toilettet skal åbne udad, og den skal have et håndtag.
• Arbejdspladsen: Den skal være tilpasset medarbejderen, og materialerne skal være inden for rækkevidde. Måske har den ansatte brug for et hæve- og sænkebord og et ergonomisk tastatur.
• Personlig assistent: Selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, man har svært ved at klare 100%. Løsningen kan være en personlig assistent, som hjælper med konkrete og praktiske opgaver.
• Særlige hjælpemidler: Har medarbejderen brug for specielle skriveredskaber eller særlige computerprogrammer, forpligter leverandøren sig til at stå for installationen – det skal virksomheden ikke selv bruge tid på.
• Informationsstandere: De skal være placeret, så man både kan se og bruge dem – også hvis man sidder i kørestol. Det samme gælder vinduer og skilte.
• Invalidebil: Hvis den ansatte har en invalidebil, bør der være en parkeringsplads til bilen – hvor der er plads til at komme ind og ud med kørestolen.
• Hvilerum: Nogle kørestolsbrugere har brug for et sted, hvor de kan hvile sig. Det kan udmærket være et tomt mødelokale eller et kontor.
• Kantine og garderobe: De skal være indrettet, så også kørestolsbrugeren kan deltage i sociale og faglige aktiviteter.


Fokus på de faglige kvaliteter
Årsagen til, hvorfor man bruger kørestol, er naturligvis ikke afgørende i ansættelsessituationen. Og når først virksomhedens øvrige ansatte ved hvorfor, er det ikke mere anderledes, end hvis man bærer briller. Langt mere interessante er medarbejderens faglige kvalifikationer. Det er dem alene, man skal vælges på. Kørestolen er trods alt kun en praktisk udfordring, som kommunen og handicapkonsulenterne fra Arbejdsformidlingen hurtigt og professionelt hjælper med at løse.

Virksomheden skal ikke have penge op af lommen
Det offentlige dækker alle ekstraomkostninger til hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Virksomheden skal derfor ikke selv have penge op af lommen, men bliver holdt økonomisk skadesløs.

Kørestolsbrugere kræver ikke større opmærksomhed end andre ansatte. Og frem for alt de sætter pris på at blive behandlet på lige fod med enhver anden medarbejder. Det er naturligvis et plus, hvis virksomhedens medarbejdere på forhånd har sat sig ind i, hvad det vil sige at være kørestolsbruger.

Læs også om:

Personhistorier - ansatte i kørestol

Hjælpemidler - ansatte i kørestol


Til sidens top