Jobsøger

Ansatte med sen hjerneskadeDer kan være mange grunde til, at man på et tidspunkt i livet bliver hjerneskadet. Følgevirkningerne kan være både fysiske, som fx lammelse i kroppen, og kognitive, som fx koncentrationssvigt. I begge tilfælde er der forskellige hjælpemidler, der gør det lettere for den ansatte at udføre sit arbejde. Ofte er det ikke så meget, der skal til. Tal med den enkelte medarbejder om, hvad der konkret er brug for.

Gode råd til arbejdspladsen
Det er ikke svært for virksomheden at have hjerneskadede ansat. En række praktiske hensyn gør arbejdspladsen endnu bedre og styrker det sociale samvær:

• Vær åben: Det er vigtigt, at både virksomheden og den ansatte er åbne om, hvad det er realistisk, at den ansatte kan klare. Og at den ansatte selv melder ud, hvilke hensyn der skal tages.
• Personlig assistent: Selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, man har svært ved at klare 100%. Løsningen kan være en personlig assistent, som hjælper med konkrete og praktiske opgaver.
• Hjælpemidler: Brug de forskellige hjælpemidler, som er nødvendige, for at den ansatte kan løse de stillede opgaver. Det kan være blyanter med skumgummirør og arkivmapper med billeder på. En kalender og en tavle er også gode redskaber til at støtte hukommelsen.
• Skånehensyn: Virksomheden og den ansatte bør aftale, hvilke skånehensyn der er nødvendige. Det kan være nedsat arbejdstid, hvilepauser i løbet af dagen, fritimer til at gå til genoptræning, eller at den ansatte fx kun får én opgave ad gangen.
• Arbejdspladsen: Den skal være indrettet, så fx bord, stol og arbejdsredskaber passer til medarbejderen.
• Teknikker: Den ansatte har måske levet i nogen tid med fx nedsat hukommelse og har allerede fundet måder at kompensere på. Kollegerne i virksomheden bør derfor spørge, hvordan den ansatte plejer at løse arbejdsopgaverne – så teknikkerne bliver en del af hverdagen.


Fokus på de faglige kvaliteter
Årsagen til, hvorfor man er hjerneskadet, er naturligvis ikke afgørende i ansættelsessituationen. Og når først virksomhedens øvrige ansatte ved hvorfor, er det ikke mere anderledes, end hvis man bærer briller. Langt mere interessante er medarbejderens faglige kvalifikationer. Det er dem alene, man skal vælges på. Det andet er trods alt kun en praktisk udfordring, som kommunen og handicapkonsulenterne fra Jobcentret hurtigt og professionelt hjælper med at løse.

Virksomheden skal ikke have penge op af lommen
Det offentlige dækker alle ekstraomkostninger til hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Virksomheden skal derfor ikke selv have penge op af lommen, men bliver holdt økonomisk skadesløs. Det er naturligvis et plus, hvis virksomhedens medarbejdere på forhånd har sat sig ind i, hvad det vil sige at være hjerneskadet.

Læs også om:

Personhistorier - ansatte med senhjerneskade

Hjælpemidler - ansatte med senhjerneskadeTil sidens top