Jobsøger

Ansatte, som er udviklingshæmmedeUdviklingshæmmede er mennesker, som på nogle områder ikke udvikler sig så meget som andre. Men som er rigtig stærke på andre områder som fx motorik, sprog og leg. Og som i det hele taget interesserer sig meget for andre og for samspillet med andre mennesker. Det er en styrke for virksomheden!

Nogle har brug for personlig assistance, hvor andre har et meget lille støttebehov. For alle gælder det, at de med den rigtige vejledning og støtte kan leve en normal tilværelse. Og dermed udfylde et job ligeså godt som alle andre.

Gode råd til arbejdspladsen
Det er ikke svært for virksomheden at have udviklingshæmmede ansat. Lidt nytænkning er alt, hvad der skal til for at styrke kommunikationen og det sociale samvær:

Kommunikation:

• Undgå hentydninger, underforståede meninger og ironi – men sig tingene, som de er. Den udviklingshæmmede tænker meget konkret og har svært ved det abstrakte.
• Tal direkte til personen og ikke gennem andre. Tal i et sprog, som er let at forstå og undgå indskudte sætninger.
• Udviklingshæmmede er nemme at manipulere med. Det er dit ansvar, at det ikke sker.
• Vær ikke bange for at svare på de spørgsmål, du bliver stillet.
• Vær bevidst om dine egne grænser – og sig fra på en venlig, men bestemt måde.


Indretning:

• Udviklingshæmmede foretrækker, at omgivelserne er genkendelige og lette at orientere sig i.
• Skiltningen skal være enkel og tydelig – gerne med billeder og piktogrammer.
• Farver på bygninger, døre og gange letter orienteringen.

Personlig assistance:

• Selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, man har svært ved at klare 100%. Løsningen kan være en personlig assistent, som hjælper med konkrete og praktiske opgaver.


Fokus på de faglige kvaliteter

Årsagen til, hvorfor man er udviklingshæmmet, er naturligvis ikke afgørende i ansættelsessituationen. Og når først virksomhedens øvrige ansatte ved hvorfor, er det ikke mere anderledes, end hvis man bærer briller. Langt mere interessante er medarbejderens faglige kvalifikationer. Det er dem alene, man skal vælges på. Det andet er trods alt kun en praktisk udfordring, som kommunen og handicapkonsulenterne fra Jobcentret hurtigt og professionelt hjælper med at løse.

Virksomheden skal ikke have penge op af lommen
Det offentlige dækker alle ekstraomkostninger til hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Virksomheden skal derfor ikke selv have penge op af lommen, men bliver holdt økonomisk skadesløs.

Udviklingshæmmede kræver ikke større opmærksomhed end andre ansatte. Og frem for alt de sætter pris på at blive behandlet på lige fod med enhver anden medarbejder. Det er naturligvis et plus, hvis virksomhedens medarbejdere på forhånd har sat sig ind i, hvad det vil sige at være udviklingshæmmet.

Læs også om:

Personhistorier - ansatte, som er udviklingshæmmede

Hjælpemidler - ansatte, som er udviklingshæmmede


Til sidens top