Jobsøger

Ansatte med en sindslidelseSindslidende er mennesker med nedsat psykisk styrke – af mange forskellige årsager. Man kan udmærket have en solid uddannelsesmæssig baggrund kombineret med store menneskelige og faglige kvaliteter. Fordi man som regel tidligere har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Derfor er det klart, at viljen hos dem, der søger tilbage, er meget stærk.

Gode råd til arbejdspladsen
Det er ikke svært for virksomheden at have sindslidende ansat. Med den rette planlægning og forberedelse vil kommunikationen og det sociale samvær blive styrket:

Kommunikation:

• Den ansatte kan have svært ved at erkende og acceptere sin sindslidelse og konsekvenserne af den. Og er derfor ofte sårbar over for ikke at kunne leve op til tidligere funktionsniveau.
• Vær naturlig, når du taler med den sindslidende. Det får også ham eller hende til at løsne op.
• Undgå hentydninger, underforståede meninger og ironi – men sig tingene, som de er.
• Tal direkte til personen og ikke gennem andre. Brug et sprog, som er let at forstå.
• Vær ikke bange for at svare på de spørgsmål, du bliver stillet.


Socialt samvær:

• Undgå at være mange personer samlet om den sindslidende, da det kan give utryghed og psykisk ustabilitet.
• Giv den sindslidende tid og plads. Og undgå at dræne ham eller hende for energi.


Personlig assistance: 
• Selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, man har svært ved at klare 100%. Løsningen kan være en personlig assistent, som hjælper med konkrete og praktiske opgaver.

Tænk også på de små ting i hverdagen som fx at rose. For sindslidendes trivsel og psykiske stabilitet er det ekstra vigtigt, at selvtilliden bevares hos denne medarbejdergruppe.

Fokus på de faglige kvaliteter
Årsagen til, hvorfor man er sindslidende, er naturligvis ikke afgørende i ansættelsessituationen. Langt mere interessante er som nævnt medarbejderens faglige kvalifikationer. Det er dem alene, man skal vælges på. Det andet er trods alt kun en praktisk udfordring, som kommunen og handicapkonsulenterne fra Jobcentret hurtigt og professionelt hjælper med at løse.

Virksomheden skal ikke have penge op af lommen
Det offentlige dækker alle ekstraomkostninger til hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Virksomheden skal derfor ikke selv have penge op af lommen, men bliver holdt økonomisk skadesløs.

Sindslidende kræver ikke større opmærksomhed end andre ansatte. Og frem for alt de sætter pris på at blive behandlet på lige fod med enhver anden medarbejder. Det er naturligvis et plus, hvis virksomhedens medarbejdere på forhånd har sat sig ind i, hvad det vil sige at være sindslidende.

Læs også om:

Personhistorier - ansatte med en sindslidelse

Hjælpemidler - ansatte med en sindslidelseTil sidens top