Arbejdsgiver

Ansatte med nedsat synFælles for svagsynede og blinde er, at et manglende eller nedsat syn gør det vanskeligt at klare en række af dagligdagens udfordringer. Derfor går mange med en hvid stok eller med en førerhund.

Kan man se bare lidt, er det muligt at forbedre synet ved hjælp af fx optik, særlige kontrastfarver og forstørrelsesprogrammer til pc’en. Er man blind, kan man opnå samme forbedring ved at få en talesyntese til sin pc, så informationerne bliver læst op.

Gode råd til arbejdspladsen
Det er ikke svært for virksomheden at have svagsynede eller blinde ansat. En række praktiske hensyn gør arbejdspladsen endnu bedre og styrker det sociale samvær:

• Arbejdspladsen: Den skal være indrettet, så medarbejderen har mulighed for at udnytte sit restsyn optimalt.
• Medarbejderinformation: Det er vigtigt at tænke i føle- og hørbare løsninger og i løsninger, hvor medarbejderen kan bruge sin stok. Er der variationer i materialevalget, er det en kæmpefordel, fordi overgange så er tydeligere markeret og lette at føle. Desuden er det en rigtig god idé at supplere skriftligt materiale med punktskrift, som er den blindes eget skriftsprog.
• Personlig assistent: Selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, man har svært ved at klare 100%. Løsningen kan være en personlig assistent, som hjælper med konkrete og praktiske opgaver.
• Gange og stier: Ved at anlægge særlige ledelinjer med en belægning, der adskiller sig resten hjælper man den svagsynede eller blinde sikkert rundt på virksomheden – både indendørs og udendørs. Desuden bør man markere indgangsdøre, trapper, elevatorer og ramper, så medarbejderen nemmere bliver opmærksom på dem.
• Indretningen: Det er en rigtig god idé at bruge stærke kontrastfarver til at markere overgange, afdelinger eller afsnit i virksomheden. Det har især svagsynede med noget restsyn behov for.
Belysningen: Er belysningen god, kan svagsynede nemmere udnytte deres restsyn optimalt. Hvis belysningen samtidig er sat rigtigt op, kan medarbejderen bruge den som ledelinje.


Tænk også på de små ting i hverdagen som fx at hilse. Tag altid den fremstrakte hånd og hils ikke kun med et nik eller et smil. Man skal huske at gøre opmærksom på, hvis man kommer ind i et lokale, hvor den blinde er i forvejen. Og sige til, når man igen forlader lokalet.

Fokus på de faglige kvaliteter
Årsagen til, hvorfor synet er nedsat, eller man måske er blind, er naturligvis ikke afgørende i ansættelsessituationen. Langt mere interessante er medarbejderens faglige kvalifikationer. Det er dem alene, man skal vælges på. Takket være forskellige hjælpemidler og teknikker, er det efterhånden meget få job, den svagsynede og blinde ikke kan klare. Og rigtig mange brænder for at vise deres værd!

Virksomheden skal ikke have penge op af lommen
Kommunen og handicapkonsulenterne fra Jobcentret hjælper med alt det administrative og praktiske før, under og efter ansættelsen. Det offentlige dækker også alle ekstraomkostninger til hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Virksomheden skal derfor ikke selv have penge op af lommen, men bliver holdt økonomisk skadesløs.

Ansatte med nedsat syn kræver ikke større opmærksomhed end andre ansatte. Og frem for alt de sætter pris på at blive behandlet på lige fod med enhver anden medarbejder. Det er naturligvis et plus, hvis virksomhedens medarbejdere på forhånd har sat sig ind i, hvad det vil sige at have nedsat syn.

Læs også om:

Personhistorier - ansatte med nedsat syn

Hjælpemidler - ansatte med nedsat synTil sidens top