Arbejdsgiver

Ansatte med nedsat hørelseMere end 100.000 danskere har nedsat hørelse – og er enten døve eller hørehæmmede. Er man døv, er man enten født uden hørelse, eller man har mistet hørelsen senere i livet. Er man hørehæmmet, har man kun et lille eller moderat høretab. Løsningen for de fleste er et høreapparat, som i dag er så små, at de dårligt ses.

For hørehæmmede, der bruger høreapparat, er en god akustik og et teleslyngeanlæg en stor hjælp.

Gode råd til arbejdspladsen
Det er ikke svært for virksomheden at have hørehæmmede eller døve ansat. En række praktiske hensyn gør arbejdspladsen endnu bedre og styrker det sociale samvær:

• Arbejdspladsen: Hurtig og nem tilgang til alle væsentlige informationer enten visuelt eller sensorisk, fx ved hjælp af teksttelefoner og kaldesystem. Reducer støj mest muligt og undgå at tale i munden på hinanden, hvis flere er samlet.
• Akustik og kommunikation: Alle initiativer, der forbedrer akustikken og kommunikationsforholdene i virksomheden, er et ekstra plus.
• Personlig assistent: Selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, man har svært ved at klare 100%. Løsningen kan være en personlig assistent eller tolk, som hjælper med konkrete og praktiske opgaver. Og som kan være med på fx møder og kurser.


Fokus på de faglige kvaliteter
Årsagen til, hvorfor hørelsen er nedsat, eller man måske er døv, er naturligvis ikke afgørende i ansættelsessituationen. Langt mere interessante er medarbejderens faglige kvalifikationer. Det er dem alene, man skal vælges på. Takket være forskellige høretekniske hjælpemidler, er mulighederne for at klare hverdagens udfordringer væsentligt forbedret. Og i jobbasen er rigtig mange klar til at tage fat!

Virksomheden skal ikke have penge op af lommen
Kommunen og handicapkonsulenterne fra Jobcentret hjælper med alt det administrative og praktiske før, under og efter ansættelsen. Det offentlige dækker også alle ekstraomkostninger til hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Virksomheden skal derfor ikke selv have penge op af lommen, men bliver holdt økonomisk skadesløs.

Ansatte med nedsat hørelse kræver ikke større opmærksomhed end andre ansatte. Og frem for alt de sætter pris på at blive behandlet på lige fod med enhver anden medarbejder. Det er naturligvis et plus, hvis virksomhedens medarbejdere på forhånd har sat sig ind i, hvad det vil sige at have nedsat hørelse.

Læs også om:

Personhistorier - ansatte med nedsat hørelse

Hjælpemidler - ansatte med nedsat hørelseTil sidens top