Arbejdsgiver

Ansatte med læsevanskelighederMere end 500.000 danskere har læsevanskeligheder i en eller anden form. En lille del er ordblinde. Årsagen til læsevanskelighederne er mange. Nogle har svært ved at omsætte bogstaver til sproglyde, og det kan gøre læsningen langsommere og mere usikker.

For de fleste kan læsevanskelighederne afhjælpes med lydbøger og en pc med skærmlæser og syntetisk tale. Men det gør jo ikke medarbejderens motivation mindre eller kompetencerne færre.

Gode råd til arbejdspladsen
Det er ikke svært for virksomheden at have medarbejdere med læsevanskeligheder eller ordblinde ansat. En række praktiske hensyn gør arbejdspladsen endnu bedre og styrker det sociale samvær:

• Tekniske hjælpemidler: De meste almindelige er computer med skærmlæser og syntetiske tale, lydbøger og cd-rommer, læsepen, diktafon og GPS (navigationssystemer). Desuden er der mulighed for at få personlig assistance.
• Informationsmateriale: Ansatte med læsevanskeligheder kan have brug for, at teksten bliver læsepædagogisk bearbejdet, så læsbarheden bliver større. Tal med den ansatte om, hvor nedsat læseevnen er. Og beslut så i fællesskab, hvor stor en del af det tekstede materiale, der er brug for på lyd som fx en audioguide eller cd-rom. Ekstraomkostningerne kan virksomheden få dækket af det offentlige.
• Tekstudformning: Teksten skal kun indeholde de vigtigste informationer. Den skal være direkte, logisk opbygget og meget gerne være illustreret med billeder og tegninger, der understøtter teksten.
• Belysning: En god belysning fremmer den ansattes muligheder for at læse.
• Personlig assistent: Selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, man har svært ved at klare 100%. Løsningen kan være en personlig assistent, som hjælper med konkrete og praktiske opgaver.

Fokus på de faglige kvaliteter
Årsagen til, hvorfor man har svært ved at læse, eller man måske er ordblind, er naturligvis ikke afgørende i ansættelsessituationen. Langt mere interessante er medarbejderens faglige kvalifikationer. Det er dem alene, man skal vælges på. Takket være forskellige hjælpemidler og teknikker, er det efterhånden meget få job, medarbejderen ikke kan klare. Og rigtig mange brænder for at vise deres værd!

Virksomheden skal ikke have penge op af lommen
Kommunen og handicapkonsulenterne fra Jobcentret hjælper med alt det administrative og praktiske før, under og efter ansættelsen. Det offentlige dækker også alle ekstraomkostninger til fx specialundervisning og de tekniske hjælpemidler. Virksomheden skal derfor ikke selv have penge op af lommen, men bliver holdt økonomisk skadesløs.

Ansatte med læsevanskeligheder kræver ikke større opmærksomhed end andre ansatte. Og frem for alt de sætter pris på at blive behandlet på lige fod med enhver anden medarbejder. Det er naturligvis et plus, hvis virksomhedens medarbejdere på forhånd har sat sig ind i, hvad det vil sige at have svært ved at læse.

Læs også om:

Personhistorier - ansatte med læsevanskeligheder

Hjælpemidler - ansatte med læsevanskelighederTil sidens top