Arbejdsgiver

Stort engagement og arbejdsglæde – hver eneste dag


Der er mange gode grunde til at ansætte mennesker med nedsat funktionsevne. Frem for alt vil du opleve, at ambitionerne og lysten til at arbejde ikke fejler noget. Medarbejderne er meget motiverede. Og det smitter med garanti af på virksomhedens andre ansatte – hver eneste dag.

Ny førtidspensionsreform
1. januar 2013 trådte nye regler i kraft. Hvad kommer det til at betyde for dig?

Midlertidigt fleksjob
Første fleksjob bevilges for 5 år for alle. Når den 5-årige periode udløber tager jobcentret stilling til om betingelserne fortsat er opfyldt.
For personer under 40 år, gives fleksjobbet for 5 år af gangen indtil de fyldte 40 år.
For personer over 40 år, kan der efter det første fleksjob, få et permanent fleksjob, såfremt kommunen vurdere det.

Ansat i fleksjob
Løn og øvrige arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i overenskomsten.

I samarbejde mellem Jobcentret, arbejdsgiver og arbejdstager vurderes arbejdsevnen i arbejdstimer og effektivitet, i forhold til det konkrete job baseret på en forudgående praktik periode.

Din medarbejder får løn for den arbejdsindsats vedkommende reelt yder.

Derudover kan den ansatte søge et Flekslønstilskud fra Jobcentret, svarende til 98 % af den højeste dagpengesats. En forudsætning herfor er, at medarbejderen har en ansættelseskontrakt og en månedlig lønseddel.

Effektive arbejdsindsats
Arbejdsgiver kan ansætte en medarbejder i fleksjob fra 2 timer ugentligt og opefter. Det er den effektive arbejdsindsat der afgør løn udbetaling fra arbejdsgiver.

Eks.: ”Lars” er ansat på en virksomhed i 14 timer om ugen, men pga. fysiske og psykiske skånehensyn og behov for ekstra pauser, aflønnes han med 7 timer om ugen, fordi den effektive arbejdsindsats vurderes at være nedsat med 50 %.

Fastholdelse på hidtidig arbejdsplads
Som arbejdsgiver kan du først ansætte en medarbejder i fleksjob på din arbejdsplads:
1. Når vedkommende har været ansat på arbejdspladsen under de sociale kapitler eller særlige vilkår i mindst 12 måneder. Det er ikke en betingelse at vedkommende under denne ansættelse opfylder betingelserne for fleksjob
2. Ansættelse i fleksjob afhænger naturligvis af om man opfylder fleksjob betingelserne.

Er din medarbejder ansat i den gamle fleksjob ordning?
Er din medarbejder ansat i den gamle fleksjob ordning, vil vedkommende ved ledighed eller jobskifte overgå til de nye regler af 1. januar 2013.

Fleksjobbonus ordningen til arbejdsgiver
Virksomheder kan få en fleksjobbonus, hvis de ansætter en person i et fleksjob i 10 effektive timer eller mindre om ugen.
Bonus består i et engangstilskud på 25.000 kroner, som bliver udbetalt, når medarbejderen har været ansat i 6 måneder.
Bonusordningen administreres af Forebyggelsesfonden.
Klik her for at komme til Forbyggelsesfondens hjemmeside.

Selvstændige
Det vil fortsat være muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Tilskuddet udgør maksimalt 127.000 kr. pr. år (2013-niveau)

Du får hjælp og rådgivning hele vejen
Det er ikke vanskeligt at ansætte mennesker med nedsat funktionsevne. Hos det offentlige får du gode råd og hjælp til alt det praktiske – før, under og efter ansættelsen. Og når først du har slået stillingen op i Jobbanken på Jobnet, skal du ikke gøre mere. Så er resten op til kommunen, Jobcentret og de mange velkvalificerede jobsøgere.

Flere kompetencer og større effektivitet uden merudgift
Her fra siden kan du læse mere om de job, som det offentlige giver støtte til – krydret med historier fra både ansatte og virksomhedsledere. I afsnittet om økonomi finder du regneeksempler på hvilke fordele en ansættelse giver virksomheden – i kroner og øre.

I INFO boksen kan du læse om, hvordan du finder frem til en jobsøgende fleksjobber eller førtidspensionist. Du kan også læse om, hvordan du opretter en jobannonce.

Vi henviser midlertidigt til beskæftigelsesministeriets hjemmeside, mens denne side udarbejdes og opdateres.
Klik her for at læse "Reform af førtidspension og fleksjob."


Til sidens top