Om I job nu

Projekt: Lettere vej til jobProjekt ”Lettere vej til job” har til formål at udvikle og afprøve et kompensationsbevis. Målet med beviset er, at flere personer med handicap og nedsat funktionsevne kan opnå ansættelse i stillinger, som de er fagligt og personligt kvalificeret til.

Hvad er et kompensationsbevis?
Ideen med et kompensationsbevis er, at før du søger job, så har du og din sagsbehandler fundet ud af, hvilke former for kompensation der dækker dit behov. Beviset fungerer som en bevilling af den kompensation, som du er berettiget til. Det kan handle om bevilling af:

• Særlige arbejdsredskaber.
• Arbejdspladsindretning.
• Personlig assistance (og tolkebistand).
• Fleksjob (lønrefusion).

Hvorfor er det vigtigt med et bevis?
Et kompensationsbevis er et værdifuldt jobsøgningsredskab fordi:

• Arbejdsgiveren får et hurtigt overblik over, hvad der er bevilliget af kompenserende
hjælp til dig
• Det minimerer den usikkerhed, som en arbejdsgiver kan have ved at ansætte en
person med handicap eller nedsat funktionsevne
• Der bliver mere fokus på dine faglige og personlige kompetencer.
• Du ved helt præcist hvilke kompensationsmuligheder der gælder for dig, når du
skal i beskæftigelse.

Beviset er frivilligt
Det er op til dig, om du vil sende beviset med din ansøgning som bilag, eller om
du vil have det med ved ansættelsessamtalen.

Du skal dog være indstillet på at holde et møde med din sagsbehandler eller AF-konsulent for at få udarbejdet kompensationsbeviset. Det vigtigste er, at du føler dig parat til at søge et arbejde, og at du vil anvende kompensationsbeviset i jobsøgning.

Hvordan kommer du videre?
Hvis du synes at kompensationsbeviset lyder som en god ide for dig, kan du få mere information
ved at tage kontakt til en af følgende medarbejdere på Formidlingscenter Vest: 

Lettere vej til job
Formidlingscenter Vest
Østergade 12-14
3600 Frederikssund

Projektmedarbejder
Morten Hjorth
telefon: 4735 0556 • mobil: 2011 8955
e-mail: mhj@fcv.dk

Projektleder
Lars Buhrkall
telefon: 4735 0552
e-mail: lb@fcv.dk

Projektet gennemføres af Formidlingscenter Vest
Og er finansieret af ArbejdsmarkedsstyrelsenTil sidens top