Om I job nu

Virksomhederne bruger det fleksible arbejdsmarked3 ud af 4 større virksomheder har ansat personer med nedsat arbejdsevne, og virksomhederne vil gerne ansætte flere med nedsat arbejdsevne. I dag er cirka 42.000 ansat i fleksjob eller job med løntilskud (tidl. skånejob). Men der er stadigvæk mange flere personer med handicap, som kan og vil ud på arbejdsmarkedet. En særlig jobportal gør det lettere at skabe kontakt mellem virksomhederne og de ledige.

De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) har i en ny undersøgelse spurgt lederne i 300 af Danmarks største virksomheder om deres erfaringer med handicappede i job og holdning til at ansætte (flere) medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Ikke mindre end 60 procent af virksomhederne svarede på DSI's spørgeskema. Det er en usædvanlig høj svarprocent.

Undersøgelsen viser, at virksomhedernes sociale ansvar vinder frem. 58 procent af virksomhederne svarer, at de har nedskrevet en politik om socialt ansvar, og politikken omfatter seniorpolitik, ligestilling samt en målrettet indsats for at ansætte medarbejdere af anden etnisk baggrund og med nedsat arbejdsevne. Virksomhederne har typisk et mål om en sammensætning af medarbejderstyrken, som afspejler befolkningens sammensætning.

Den viser endvidere, at erhvervslivet er positivt indstillet over for at ansætte handicappede i fleksjob eller skånejob. Over 90 procent svarer, at det ikke er det offentliges problem at skabe jobs til handicappede, men en opgave for det private erhvervsliv. Man er klar over, at uddannelsesniveauet er højt, og at de er motiverede.

Arbejdskolleger er positive
Kollegerne på arbejdspladsen er også positive over for medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Flertallet ser det som en positiv udfordring og anerkender den indsats, deres virksomhed gør for at integrere handicappede på arbejdspladsen. Kollegerne afviser, at handicappede skulle være en belastning socialt og arbejdsmæssigt, og accepterer eventuel særbehandling for eksempel nedsat arbejdstid eller indretning af arbejdspladsen til en handicappet. Medarbejderne vil behandle de nye kolleger som enhver anden ny medarbejder.

-Undersøgelsen viser, at der ikke er hold i myten om, at handicappede ikke fungerer på det ordinære arbejdsmarked. Der er mange personer med handicap på arbejdsmarkedet og de klarer sig generelt godt, og deres handicapbetyder intet i forhold til jobbet, siger Stig Langvad, formand for DSI, og fortsætter:

-Men der er plads til og behov for flere jobs. Vi har i Danmark 20-30.000 personer med handicap, der har gode uddannelser og flere års joberfaring, som udgør en arbejdskraftreserve. Virksomhederne er ved at opdage, at de udgør en interessant gruppe, når efterspørgslen efter arbejdskraft skal imødekommes. Deres handicap sætter nogle begrænsninger, men deres menneskelige og faglige kvaliteter er i top, og de er topmotiverede.

Nyt mødested for arbejdsgivere og jobsøgende
Undersøgelsen viser imidlertid også, at få virksomheder får ansøgninger fra ledige med handicap, og at virksomhederne endnu ikke benytter jobdatabaser på internettet til rekruttering af ledige.

-Vores mål er at gøre det lettere for både private og offentlige arbejdsgivere at bruge det fleksible arbejdsmarked. Derfor har vi skabt et mødested for arbejdsgivere og jobsøgende på portalen www.ijobnu.dk Her kan arbejdsgivere slå ledige stillinger op, og ledige med nedsat arbejdsevne kan lægge deres CV ind.

-Portalen er kommet godt i gang. Flere end 100 små og mellemstore virksomheder har oprettet jobannoncer, og mere end 2.000 har allerede frivilligt lagt deres CV ind, men potentialet og behovet er langt større, siger Stig Langvad, formand for DSI.


Til sidens top