Om I job nu

Stammere er en overset gruppe Der er ca. 50.000 stammere i Denmark, men de har langt fra den samme opmærksomhed i aviser og tv som mennesker med nedsat funktionsevne. En af årsagerne kan være, at handicappet er skjult.


Det er først når en stammer åbner munden for at tale, at handicappet bliver synligt for omgivelserne. Samtidig er der stammere, som skjuler eller forsøger at skjule deres handicap. De lever isoleret fra andre, bortset fra deres familie og venner, og stammere deltager ikke i offentlige møder, foreninger og andre steder - af frygt for at skulle komme til at tale.

Der er som regel ingen problemer ved at have en stammer ansat i et job, hvor den mundtlige kommunikation ved udførslen af jobbet er begrænset. Personer som stammer har derimod svært ved at finde job indenfor de områder, hvor mundtlig kommunikation er vigtig og benyttes meget. Det kan for eksempel være job, hvor man skal være udadvendt såsom at tale meget i telefon eller har direkte personlig kundekontakt. Men også i job, hvor der skal fremlægges resultater, holdes oplæg og foredrag kan der være problemer. Det er ofte job, hvor den ansatte har en videregående uddannelse.

Heldigvis er der gode eksempler på, at stammere kan varetage en stilling, selvom den kræver megen mundtlig kommunikation. Det er Undervisnings- og Kirkeminister Bertel Haarder, Biskop Jan Lindhard og direktør for DI Hans Skov Christensen eksempler på. Desværre er det ikke alle stammere, der får mulighed for at vise, om de kan varetage en stilling, selvom den kræver mere mundtlig kommunikation end normalt. Mange stammere bliver sorteret fra allerede ved ansøgningen, hvis de har skrevet i ansøgningen, at de stammer.

En ansættelsessamtale kan være noget af det mest stressende og ikke mindst for stammere. Inden for kort tid skal en person svare sikkert og præcist på en masse spørgsmål, og dette kan være meget svært eller umuligt for en stammer. En stammer bruger længere tid på at fremsætte noget mundtligt. Samtidig kan noget af essensen og klarheden gå tabt for tilhøreren, fordi den mundtlige fremstilling er længere hos en stammer.

En undersøgelse viser dog, at hovedparten af de virksomheder som har en stammer ansat, ikke har nogen problemer med stammerens arbejdsindsats. Og kendskabet til virksomheden gør den mere venligt stemt over for at ville ansætte en anden person som stammer. Men uvidenhed omkring stammere hos virksomheder udgør stadig en stor barriere, for at stammere kommer i job.

Der vil ikke være tale om, at en stammer ikke arbejder, og ikke er til stede på virksomheden 37 timer om ugen, eller er mere syg end andre grundet sit handicap. Det handler om, at der skal bruges ekstra tid på at afvente en stammers svar. Det kan virksomhederne kompenseres for.

Af Michael Madsen


Til sidens top