Om I job nu

Flere handicappede kommet i jobwww.ijobnu.dk De Samvirkende Invalideorganisationers jobportal har fået flere i job. Antallet af formidlede job pr. måned er fordoblet, og 50 pct. flere cv’er er lagt ind.


De Samvirkende Invalideorganisationer kampagne for at få flere handicappede i job har betydet en markant stigning i antal formidlede job via portalen www.ijobnu.dk og i interessen både fra arbejdsgivere og handicappede, som søger job.

Frem til marts er 165 handicappede kommet i job, og jobportalen har på fire måneder fået 50 procent flere cv’er langt ind, så der nu er 3.100 jobsøgende, som arbejdsgiverne kan søge blandt.

Kampagnen blev skudt i gang i november 2005. Forud havde DSI undersøgt erhvervslivets holdning til at ansætte handicappede i fleksjob og skånejob. Undersøgelsen viste, at der ikke er hold i myten om, at handicappede ikke fungerer på det ordinære arbejdsmarked. Mange personer med handicap er ude på arbejdsmarkedet, de klarer sig generelt godt, og deres handicap betyder intet i forhold til jobbet.

-165 handicappede i job er 165 succes’er for kampagnen, siger Stig Langvad, formand for DSI, og fortsætter:

-Dertil kommer, at portalen www.ijobnu.dk bliver brugt stadig mere. Antallet af cv’er er nu oppe på 3.100, det er 50 procent flere på bare fire måneder, og vi formidler nu over 20 jobs pr. måned. Det er dobbelt så mange som før kampagnen, så vi er meget tilfredse med resultatet af kontakterne til de offentlige og private arbejdsgivere.

-Virksomhederne er ved at opdage, at de handicappede udgør en interessant gruppe, når efterspørgslen efter arbejdskraft skal imødekommes. Deres handicap sætter nogle begrænsninger, men deres menneskelige og faglige kvaliteter er i top, og de er topmotiverede.

-I det nye nummer af DSIs nyhedsbrev www.ijobnu.dk fortsætter vi med at skabe opmærksomhed om jobmulighederne og fortæller om nogle gode eksempler på virksomheder, der gør en indsat for at virkeliggøre intentionerne.

-Vi har i Danmark 20-30.000 personer med handicap, der har gode uddannelser og flere års joberfaring, som udgør en arbejdskraftreserve, slutter Stig Langvad, formand for DSI.

Virksomhederne bruger det fleksible arbejdsmarked. 3 ud af 4 større virksomheder har ansat personer med nedsat arbejdsevne, og virksomhederne vil gerne ansætte flere med nedsat arbejdsevne. I dag er cirka 42.000 ansat i fleksjob eller job med løntilskud (tidl. skånejob).

Baggrundsfakta:
Jobportalen www.ijobnu.dk er blevet til i et samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, Coloplast A/S, DA, Kommunernes Landsforening, LO, McDonald’s i Danmark, Novo Nordisk, TDC og Århus Kommune.

DSI er paraplyorganisation for 32 landsdækkende handicaporganisationer med mere end 320.000 medlemmer, www.handicap.dk.Til sidens top