Om I job nu

Fleksjob - mellem førtidspension og ordinært arbejde


En ny landsdækkende undersøgelse viser, at fleksjobordningen er meget succesfuld. Undersøgelsen stiller dog spørgsmålstegn ved, om fleksjob altid er det rigtige valg.

På den ene side presses ordningen af et stigende antal borgere, der er så ressourcesvage, at de er på grænsen til førtidspension. På den anden side presses ordningen af et stadigt mere krævende arbejdsmarked, hvor der ikke er meget plads til ustøttede skånestillinger, deltidsarbejde og senioraftaler.

Antallet af fleksjob stiger markant. Ca. 42.000 personer er i dag ansat i fleksjob. Lidt over halvdelen er fastholdt i fleksjob på den arbejdsplads, hvor de tidligere var ansat i et ordinært job. Lidt under halvdelen er blevet indsluset i fleksjob på en ny arbejdsplads, hvor de ikke tidligere har været ansat. Yderligere 12.000 venter i dag på et fleksjob.

Undersøgelsen blandt 6.500 ansatte i fleksjob giver et bredt indblik i fleksjobbene, f.eks. hvordan borgeren godkendes til fleksjob, og hvordan fleksjobbet bliver til. Undersøgelsen kortlægger desuden udviklingen i ordningen ved at inddrage resultater fra en tidligere undersøgelse af fleksjobledigheden.

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at trivslen i fleksjob er meget høj - næsten alle er tilfredse med jobbet og har et godt forhold til leder og kolleger. Endvidere bruges ordningen fortrinsvis til personer, der har været mere end 20 år på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesniveauet blandt borgere indsluset i fleksjob på en ny arbejdsplads er markant lavere end blandt de beskæftigede generelt - de, der venter på et fleksjob, har et endnu lavere uddannelsesniveau. De, der fastholdes i fleksjob på deres tidligere arbejdsplads, har samme uddannelsesniveau som de beskæftigede generelt.

Løntilskuddet til arbejdsgiverne er steget over tid, navnlig når det gælder ansættelse af nye medarbejdere i fleksjob - antallet af løntilskud på 2/3 er stigende.

Et stort flertal af de fastholdte på tidligere arbejdspladser har ikke drøftet andre muligheder end fleksjob med arbejdspladsen og myndigheden - blot 1 ud af 20 angiver, at der har været drøftet andre former for jobs på særlige vilkår uden offentligt tilskud. Færre end 1 ud af 10 angiver, at ordinært deltidsjob har været drøftet.

Rapporten kan rekvireres hos DISCUS eller downloades på www.discus.dk

Til sidens top