Om I job nu

Virksomheders sociale ansvar


Socialforskningsinstituttet har netop udgivet en årbog om virksomheders social engagement. Årbogen beskriver udviklingen i virksomhedernes indsats for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt.

Årbogen udkommer en gang årligt - og betragter skiftevis udviklingen set fra virksomhedernes og lønmodtagernes synsvinkel. Den nyeste årbog beskriver udviklingen i lønmodtagernes syn på og oplevelser med det sociale engagement. Her kommer nogle af de interessante konklusioner fra årbogen:

• Knap 80 % af lønmodtagere oplever, at der tages hensyn til ansatte med længerevarende sygdom. I 1999 svarede 61 % og i 2006 svarede 79 %, at der bliver taget hensyn til denne gruppe. Der er altså sket en markant stigning på dette område.

• Ansatte på særlige vilkår, fx fleksjob, er grundlæggende tilfredse med deres arbejdsvilkår. Dog oplever 1/3, at der kan gøres mere for at udvikle deres faglige kvalifikationer, ligesom 1/5 efterlyser en præcisering af deres arbejdsopgaver og/eller deres skånehensyn.

• 40 % af lønmodtagerne mener, at personer ansat på særlige vilkår aflaster de øvrige ansatte. Lederne er de mest positive (47 %), mens ansatte på ordinære vilkår er de mindst positive (38 %).

• Lønmodtagerne er også blevet spurgt om, hvorvidt personer på særlige vilkår belaster andre ansatte. Det mener 21 % af de adspurgte. Men det er interessant, at 29 % af lederne finder, at ansatte på særlige vilkår er en arbejdsmæssig belastning, mens kun 19 % af de ansatte på ordinære vilkår ser ansatte på særlige vilkår som en belastning.

• Analysen viser, at lønmodtagere der har haft en konkret erfaring med en kollega ansat på særlige vilkår, i højere grad ser denne som en aflastning end de lønmodtagere, der ikke har konkrete erfaringer.

Der er altså noget, som tyder på, at der stadigvæk er barrierer, der skal nedbrydes, hvis vi skal skabe det komplette og rummelige arbejdsmarked.  


Anders Reitov, DSI

Til sidens top