Om I job nu

Fleksjobbere og førtidspensionister skal motiveres til at søge job


Nyt interaktivt jobsøgningsværktøj skal hjælpe og motivere flere ledige fleksjobbere og førtidspensionister til at søge job. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen roser initiativet, fordi det synliggør fleksjobbernes og førtidspensionisternes kompetencer, frem for deres handicap.

Der er behov for en indsats for at hjælpe og motivere flere ledige fleksjobbere og førtidspensionister til at søge tilbage på arbejdsmarkedet. Ofte er de usikre på, hvilke job de kan varetage og savner erfaring med at sælge sig selv over for en arbejdsgiver - offentlig eller privat.

Derfor får ledige fleksjobbere og førtidspensionister nu et værktøj, som afdækker deres jobpotentiale, målretter deres søgning og letter arbejdsgivernes overblik over deres kvalifikationer. Det skal sikre, at deres vej tilbage til arbejdsmarkedet bliver mere målrettet.

Målet er, at ledige fleksjobbere og førtidspensionister, som kan selv, skal have mulighed for at gøre en aktiv indsats for selv at finde et job, så de ikke kun er afhængige af offentlige eller private jobkonsulenter.

- På dagens jobmarked er det afgørende for samfundet og for arbejdsmarkedet at udnytte den reserve på mange tusinde kvalificerede mennesker med handicap. Både virksomhederne og den enkelte skal fokusere på personens kvalifikationer, ikke på handicappet, siger Stig Langvad, DSI og fortsætter:

- Motivation betyder meget for at komme i gang med en jobsøgning, og den motivation kommer, når man arbejder i Jobværkstedet. Den enkelte bruger får en klar profil af, hvad han/hun er god til både fagligt og menneskeligt. Med den viden kan jobsøgningen målrettes langt mere end hidtil, og personen har en realistisk opfattelse af jobmuligheder.

- Jobværkstedet bringer jobsøger og arbejds¬giver tættere på hinanden, og det er jo netop formålet med www.ijobnu.dk, slutter Stig Langvad.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen hilser det nye jobsøgningsværktøj velkomment:

- Vi har brug for alle hænder og hoveder på det danske arbejdsmarked. Derfor skal vi udnytte, at vi lige nu har en historisk chance for at få mennesker med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet. Men vi må samtidig erkende, at der fortsat er barrierer. Det er en barriere, når nogle mennesker med nedsat arbejdsevne tvivler på egne evner. Men det er også en barriere, at nogle virksomheder for eksempel fortsat er tilbageholdne med at åbne dørene for mennesker med nedsat arbejdsevne. Måske fordi de er i tvivl om, hvad disse mennesker kan. Det nye værktøj kan være med til at synliggøre, hvad mennesker med nedsat arbejdsevne kan og dermed være med til at fjerne nogle væsentlige barrierer, siger Claus Hjort Frederiksen.

I Jobværkstedet arbejder fleksjobbere og førtidspensionister målrettet med deres CV og ansøgninger, samtidig med at de bliver bevidste om deres egne personlige og faglige kompetencer og ønsker. Det er et arbejdsredskab, som mennesker med handicap og andre grupper kan have gavn af, fordi de bliver motiveret og ansporet til selv at gøre en indsats.

Jobsøgeren kommer gennem tre trin: Forberedelse, Planlægning og Jobsøgning. Hvert trin indeholder spørgsmål, øvelser mm., som hjælper jobsøgeren til at afklare sine kompetencer og senere skrive en relevant og klar jobansøgning og CV og til at forberede sig til jobsamtalen.

Jobværkstedet giver også tips og gode råd, som er med til at guide og motivere ansøgeren.

Jobværkstedet ligger på portalen www.ijobnu.dk, hvor der også findes jobbank, jobannoncer og råd og vejledning om støtte- og tilskudsordninger.

Jobværkstedet er udviklet med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Klik her for at komme til jobværkstedet

Til sidens top