Om I job nu

Vidensnetværket skal hjælpe jobcentrene


Nyt initiativ skal hjælpe jobcentrene til at få mennesker med handicap og sygdomme i job. 40.000 mennesker med handicap eller sygdom, som er tættest på arbejdsamarkedet, skal i job ved hjælp af Vidensnetværket. Starter på mandag, den 1. oktober.

DSI, De samvirkende Invalideorganisationer kommer nu mennesker med handicap og sygdom til hjælp med et nyt projekt, der hedder ”Vidensnetværket - Handicap og beskæftigelse”. Al viden om handicap, kronisk sygdom og beskæftigelse samles for første gang et sted, i Vidensnetværket. Herfra formidles denne viden til blandt andet jobcentrene.

Vidensnetværket tilbyder bl.a. jobcentrene ny og specialiseret viden om handicap og sygdom i forhold til arbejdsmarkedet, inspiration til nytænkende projekter eller skræddersyer kurser til jobcentrene. Jobcentrene arbejder med et meget bredt og ofte kompliceret område, og spørgsmål, som medarbejderne kan sidde med, kan være: Hvad skal der til, for at en person svær psykisk sygdom eller erhvervet hjerneskade kommer i job? Hvad betyder ADHD i forhold til beskæftigelse?

- Omkring 40.000 mennesker ud af omkring 120.000-130.000 med handicap eller sygdom er tættere på arbejdsmarkedet og kan komme i job. Det er lige så mange mennesker, som der bor i en mellemstor by som Helsingør, Næstved eller Silkeborg, og med en ekstra indsats kan de komme i job, siger Stig Langvad, formand for DSI. Han fortsætter:

- Hvis alle borgerne i Helsingør eller i Silkeborg var uden arbejde, ville vi ikke være i tvivl om, at der skulle gøres noget særligt. De mange mennesker udgør en arbejdskraftreserve, som bør stilles til rådighed for virksomheder og det offentlige, hvor der mangler folk. Det ville være uacceptabelt ikke at udnytte de menneskelige ressourcer.

- Der findes allerede meget brugbar viden om, hvad der skal til, i bl.a. DSI’s 32 medlemsorganisationer. Den viden skal bringes i spil - og det gør Vidensnetværket.

Samarbejde med jobcentrene
- Jobcentrene har brug for hjælp. Det kræver selvsagt mere af medarbejderne i et jobcenter at skabe varig beskæftigelse for en person med en betydelig psykisk sygdom eller ordblindhed – evt. kombineret med misbrug. Derfor har medarbejderne på jobcentrene brug for særlig viden og erfaring til at tage fat på udredningen, sagsbehandlingen eller jobformidlingen.

- For nogle mennesker med handicap eller sygdom er der et stykke vej, før det ender med et job. Vidensnetværket medvirker til at gøre denne opgave mere overskuelig og processen mere målrettet ved at inspirere med ny viden.

- Jobcentrene har allerede erfaringer og viden, som Vidensnetværket kan supplere. Målet for DSI er, at samarbejde med jobcentrene til gavn og glæde for de mennesker med handicap og sygdom, der skal i job og ikke mindst til gavn for de virksomheder, som mangler arbejdskraft.

Jobcentrene går ind i opgaven
Arbejdsmarkedsdirektør Jane Helgason i Næstved Kommune tager godt imod Vidensnetværket. Hun ser gode muligheder for vejledning, sparring og inspiration for medarbejderne, der sidder med mange og ofte komplicerede sager på beskæftigelsesområdet.

- At viden om handicap, sygdom og beskæftigelse samles et sted, lyder som en god og rigtig løsning, siger Jane Helgason. Hun mener også, at manglen på arbejdskraft gør, at man er nødt til at være opmærksom på de ressourcer, der er til stede blandt mennesker med handicap. Og her får Vidensnetværket bestemt sin berettigelse, siger Jane Helgason.

Pladser revet væk
Vidensnetværket giver jobcentre og andre viden om og overblik over de enkelte handicap og sygdomme i forhold til muligheder på arbejdsmarkedet. Hvad kan man gøre i hvert enkelt tilfælde, hvad har andre gjort, og hvem man kan spørge om rådgivning.

- Det er meget konkret, og det er netop, hvad jobcentrene har efterlyst. Derfor er der også stor interesse fra jobcentrene for det nye projekt. Mandag, den 1. oktober søsætter DSI Vidensnetværket ved en konference i København, og de 180 pladser blev revet væk på kort tid.

Se Vidensnetværets hjemmeside: www.vidensnetvaerket.dk

Du kan ringe til Vidensnetværket på 36 310 320 - mandag til fredag kl. 9.00-12.00 samt også Torsdag kl. 13.00-15.00.  

Fakta
Vidensnetværket er en del af regeringens handlingsplan fra marts 2006 ”Nye veje til arbejde – Hjælp til sindslidende og andre udsatte grupper”.

DSI står bag oprettelsen og driften frem til udgangen af 2010. ”Vidensnetværket” bygger på viden og erfaringer fra projekter, konkrete sager og ikke mindst DSI’s 32 medlemsorganisationer med tilsammen cirka 320.000 medlemmer, og det er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Yderligere oplysninger:
Stig Langvad, formand for DSI. Telefon 36 38 85 28

Christa Hauser, leder af Vidensnetværket. Telefon 36 35 96 52

www.vidensnetværket.dk

Til sidens top