Om I job nu

Konference om beskæftigelse og handicapBarrierebryderne er nu også blevet kendt i Norge, og en af dem - Lone Bak-Pedersen - er blevet inviteret til at holde oplæg om projektet på en konference i Oslo arrangeret af Likestillings- og diskrimineringsombudet. Arrangørerne vil meget gerne have deltagere fra Danmark, og hvis nogen er interesserede, kan tilmelding ske via mailen nederst på siden. Deltagelse er gratis!

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gleden av å invitere deg til konferansen

De beste hodene får ikke alltid bein å gå på


Arbeidsmarkedet koker og mange bedrifter er på jakt etter god og kompetent arbeidskraft. Samtidig står mange arbeidssøkere utenfor og vil inn. Likestillings- og diskrimineringsombudet setter fokus på problemet med en større konferanse om personer med nedsatt funksjonsevne og arbeidsliv.

Onsdag 21. november
kl. 09.00 - 16.00
Felix, Aker brygge, Oslo

PROGRAM

08.45 Registrering og kaffe

09.00 Åpning v/ likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås
Kunstnerisk innslag v/ Anne Margrethe Lund og Ulf Nilsen

09.15 Politikk og praksis for ivaretakelse av medarbeidere med redusert funksjonsevne v/ konserndirektør HR Anne-Brit Folkvord, DnB NOR

09.35 Norske virksomheters holdninger til ansettelse av personer med redusert funksjonsevne v/ seniorforsker Steinar Widding, AFI

10.00 Pause

10.15 Værekraft som beredskap v/ veileder/pedagog og daglig leder for Heart of Hearts, Anne Margrethe Lund

10.40 Hvordan få til overgang mellom utdaning og arbeid? v/ prosjektleder Eli Sektnan, NTNU/HiST

11.00 Fra barriere til karriere v/ Lone Bak-Pedersen, sekretær hos Color System A/S og barrierebryder

11.30 Pause og påfyll av energi

11.50 Gode hoder i arbeid; hvordan ansette, tilrettelegge for og beholde kompetente arbeidstakere med redusert funksjonsevne? v/ Arve Aasmundseth, Abelia

12.10 Hva er diskriminering? Hvilke utfordringer kan løses? - og hvordan?
NAV: Tilrettelegging, garantibevis og tilskuddsordninger
Ombudet: Dette sier loven, belyst med praktiske eksempler

13.00 Lunsj

14.00 Hva gjør bilder med oss? v/ fotograf Morten Krogvold

15.15 Lønnsom inkludering i praksis v/ Steinar J. Olsen, daglig leder i Stormberg AS

15.45 Oppsummering

Konferansier: Stormester i sjakk, Simen Agdestein

Vi garanterer at de som deltar blir klokere på rekruttering, inkludering og diskriminering!

Les mer på www.LDO.no/Konferanse. Konferansen er gratis. Meld deg på ved å sende en e-post til pamelding@LDO.no. Påmeldingsfrist er 12. november. Vær vennlig å gi beskjed dersom du trenger tilrettelegging i forhold til mat, tilgjengelighet, lyd eller annet.

Velkommen!

Til sidens top