Om I job nu

Skeptisk holdning til kolleger med nedsat arbejdsevne


Ny undersøgelse fra SFI viser, at flere lønmodtagere har fået et negativt syn på kolleger med nedsat arbejdsevne. Cirka halvdelen af de adspurgte mener, at det er blevet  mere belastende og mindre aflastende at have kolleger med nedsat arbejdsevne. Det gælder både for psykiske og fysiske handicappede kolleger. Det må siges, at være en trist udvikling, der forhåbentlig vil skifte til en langt mere positiv holdning.


For to år siden lavede SFI den samme undersøgelse, der var der kun 24 %, som fandt det belastende at have en kollega med handicap. I de sidste to år er der altså sket en markant ændring af lønmodtagernes syn på kolleger med nedsat arbejdsevne. Lad os håbe det er momentalt og ikke et udtryk for ny en og vedvarende holdning.


Det negative udsving kan ifølge SFI skyldes, at målingerne er blevet foretaget på et tidspunkt, hvor højkonjunkturerne var på sit højeste i Danmark, og det kan være en del af forklaringen på den ændrede holdning. I en travl hverdag kan de særlige hensyn betyde et yderligere pres på ikke-handicappede lønmodtagere.


Du kan læse mere i SFI's årbog "Virksomhedernes sociale engagement" ved at klikke her


Til sidens top