Om I job nu

Syge hurtigere tilbage i arbejde


- 4 syddanske jobcentre deltager i forsøg med en tidlig og aktiv indsats for sygedagpengemodtagere


4 syddanske jobcentre deltager fra starten af 2009 i et forsøg med en tidlig og aktiv indsats for at få sygedagpengemodtagere i job. Forsøget er en del af projekt ”Aktive – hurtigere tilbage!”.

I hele landet har sygedagpengefraværet været stigende. Dette har både menneskelige konsekvenser for den enkelte sygemeldte og samfundsøkonomiske konsekvenser. Erfaringer fra tidligere forsøg viser at en tidlig og aktiv indsats nytter – også over for de svageste modtagere af kontanthjælp og dem med helbredsproblemer.


Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte en beskæftigelsesrettet indsats i gang for syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp. Formålet med projektet er at afprøve, hvordan anvendelse af aktive tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og enkeltstående tilbud af forebyggende og afklarende karakter kan afkorte varigheden af sygefraværet og fremme arbejdsfastholdelse og hurtig tilbagevenden.


Deltagerne i projektet udvælges tilfældigt blandt nye sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede i perioden januar til april 2009. Alle deltagere vil i en periode på maksimalt 4 måneder indgå i et intensivt kontaktforløb, med ugentlige kontaktsamtaler, og senest 4 uger efter kontaktforløbet er indledt deltage i et aktivt tilbud. Det aktive tilbud kan bestå af en delvis raskmelding, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller et forebyggende og afklarende tilbud. Det forebyggende og afklarende tilbud kan f.eks. være fysisk træning, kostvejledning eller henvisning til psykolog eller coach.


Visse grupper af sygedagpengemodtagere er undtaget fra deltagelse i forsøget. Det drejer sig om sygedagpengemodtagere, hvor sygdom ikke muliggør en tilbagevenden til arbejdsmarkedet (personer som har påbegyndt en førtidspensionssag og personer i terminalstadiet), og sygedagpengemodtagere hvor sygdom på nuværende tidspunkt ikke muliggør tilbud (hvor behandling er en hindring og graviditetsbetingede sygdomme).


De 4 deltagende syddanske jobcentre er Nyborg, Odense, Svendborg og Aabenraa.

 


Til sidens top