Om I job nu

Ny jobhjemmeside lanceret


 

Nextjob er et tilbud til unge og voksne udviklingshæmmede og mennesker med indlæringsvanskeligheder om arbejdsevneafklaring, kompetenceudvikling og jobformidling på det ordinære arbejdsmarked. Gennem uddannelse og virksomhedspraktikker er målet, at kursisterne bliver ansat i job med løntilskud eller fleksjob på det ordinære arbejdsmarked. Nextjob er en del af Job- & Aktivitetscenteret i Gentofte Kommune.


www.etjob.dk byder bl.a. på små filmsekvenser med unge, der er i job på arbejdsmarkedet og forskellig information om jobtyper, løn og ansættelsesmuligheder.


Se mere på www.etjob.dk


Til sidens top